ฟรี
 • โรงเรียนวัดท่าทอง-สันคู
  65/4 หมู่ 7 ต.นครสวรรค์ตก อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครสวรรค์ เขต 1

 • โรงเรียนวัดท่าทอง-สันคู
  65/4 หมู่ 7 ต.นครสวรรค์ตก อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครสวรรค์ เขต 1

 • โรงเรียนวัดท่าทอง-สันคู
  65/4 หมู่ 7 ต.นครสวรรค์ตก อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครสวรรค์ เขต 1

ผู้บริหาร